26. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2017

Registrace byla zahájena. Prosíme, registrujte se.

Sborník konference METAL 2016 byl schválen k indexaci v databázi Web of Science/Web of Knowledge (Thomson Reuters).

Zvaní přednášející